KESEDARAN PENGGUNAAN TONG KITAR SEMULA

Penggunaan tong kitar semula memberikan banyak manfaat. Diantaranya adalah :-

  • Sampah lebih mudah dikumpulkan.
  • Memanjangkan tempoh hayat Tapak pelupusan sampah.
  • Memudahkan pihak industri memproses sampah.
  • Alam semulajadi dapat dikekalkan.
  • Mewujudkan persekitaran yang lebih bersih.
  • Menjana ekonomi negara.

Kesedaran penjagaan alam sekitar perlu dipupuk sejak kanak-kanak lagi. Setiap sekolah perlu mempunyai tong kitar semula kerana sekolah adalah pusat pembelajaran dan pusat didikan. Pendidikan kitar semula juga boleh dimulakan dirumah bagi diamalkan oleh seisi rumah untuk menjadikan aktiviti kitar semula menjadi kebiasaan dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Pejabat-pejabat perlu menyediakan kemudahan tong kitar semula bagi digunakan oleh pekerja di pejabat berkenaan dan menjadi contoh kepada orang awam. Bagi menyambut seruan kempen kitar semula, kami mengambil langkah proaktif iaitu dengan menyediakan kemudahan untuk membuat tempahan tong kitar semula memandangkan tong kitar semula merupakan langkah penting bagi menyelesaikan isu sampah yang semakin ketara sekarang ini. Diharapkan setiap rakyat Malaysia sedar tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar untuk generasi yang akan datang dimana kita hanya meminjam alam sekitar ini daripada generasi masa depan.
Untuk Tempahan :

Sila SMS nama anda ke : 012-6305970

ATAU

e-mel ke : drautsari@gmail.com